Бөлүмдөр
Жума, 9-октябрь [КЫРГ] [РУС] 16+

При поддержке Megacom

Эң көп талкууланган

дагы көп талкуулангандар

Көп окулду

дагы көп окулгандар

Бишкек бардыгы

Дүйнө бардыгы

Менин ата-энем бардыгы

Маек бардыгы

Мурасбардыгы

Ой-пикирбардыгы

Биздин сурамжылоо

С кем СДПК создаст коалицию?
СДПК + «Республика – Ата-Журт»
СДПК + «Кыргызстан» + «Онугуу-Прогресс»
СДПК + «Кыргызстан» + «Бир Бол»
СДПК + «Кыргызстан» + «Ата Мекен»
СДПК + «Онугуу-Прогресс» + «Бир Бол»
СДПК + «Онугуу-Прогресс» + «Ата Мекен»
СДПК + «Бир Бол» + «Ата Мекен»
Коалиция без СДПК
Накрученные голоса снимаются ежедневно.
обсудить
Баткен
Бишкек
Джалал-Абад
Каракол
Нарын
Ош
Талас